Latest Entries »

લગ્ન જીવન ની મર્યાદા
===========
સત્તાણુ વર્ષના વરરાજાની ઉંમરનું ઓસડ
સત્યાસી વર્ષની સુકન્યા એકલતાનું ઓસડ

રાખી લગ્ન જીવનની સૌ મર્યાદા ત્યજી
મનમેળ સ્વભાવે થૈ સાથ દેવાની વૃત્તિ

માગણી છે વધાવી સ્નેહ સભર ફૂલોની,
સતાવી રહી’તી એકલતાની આગજની

થૈ વાતનો વિસામો ને વિસામાની થૈ વાત
બહાવરાં થૈ નીસ્વાર્થ ભાવે કળે સૌ વાત

એકલતા એક્લી રહ્યાનાં ઈતિયાસ દર્જ
નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા ના શબ્દોમાં તર્જ

એક્મેકના અભાવનાં ગીતોનૂ થૈ ગુન્જન
નડે ન ઉમર સ્નેહની શેરીએ વાગે જન્તર

આ વિસામો છેલ્લો સફરનો આયખું છે કળવા
એક મેકના આધારે નિરાધાર જાતતરા માણવા
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ૐ 4/4/2021

લગ્ન જીવન ની મર્યાદા
===========
સત્તાણુ વર્ષના વરરાજાની ઉંમરનું ઓસડ
સત્યાસી વર્ષની સુકન્યા એકલતાનું ઓસડ

રાખી લગ્ન જીવનની સૌ મર્યાદા ત્યજી
મનમેળ સ્વભાવે થૈ સાથ દેવાની વૃત્તિ

માગણી છે વધાવી સ્નેહ સભર ફૂલોની,
સતાવી રહી’તી એકલતાની આગજની

થૈ વાતનો વિસામો ને વિસામાની થૈ વાત
બહાવરાં થૈ નીસ્વાર્થ ભાવે કળે સૌ વાત

એકલતા એક્લી રહ્યાનાં ઈતિયાસ દર્જ
નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા ના શબ્દોમાં તર્જ

એક્મેકના અભાવનાં ગીતોનૂ થૈ ગુન્જન
નડે ન ઉમર સ્નેહની શેરીએ વાગે જન્તર

આ વિસામો છેલ્લો સફરનો આયખું છે કળવા
એક મેકના આધારે નિરાધાર જાતતરા માણવા
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ૐ 4/4/2021

લગ્ન જીવન ની મર્યાદા
===========
સત્તાણુ વર્ષના વરરાજાની ઉંમરનું ઓસડ
સત્યાસી વર્ષની સુકન્યા એકલતાનું ઓસડ

રાખી લગ્ન જીવનની સૌ મર્યાદા ત્યજી
મનમેળ સ્વભાવે થૈ સાથ દેવાની વૃત્તિ

માગણી છે વધાવી સ્નેહ સભર ફૂલોની,
સતાવી રહી’તી એકલતાની આગજની

થૈ વાતનો વિસામો ને વિસામાની થૈ વાત
બહાવરાં થૈ નીસ્વાર્થ ભાવે કળે સૌ વાત

એકલતા એક્લી રહ્યાનાં ઈતિયાસ દર્જ
નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા ના શબ્દોમાં તર્જ

એક્મેકના અભાવનાં ગીતોનૂ થૈ ગુન્જન
નડે ન ઉમર સ્નેહની શેરીએ વાગે જન્તર

આ વિસામો છેલ્લો સફરનો આયખું છે કળવા
એક મેકના આધારે નિરાધાર જાતતરા માણવા
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ૐ 4/4/2021

સ્મશાને કાષ્ઠે ખડકાવા
==========
હારેલા ઉમેદવાર જેમ નહી, કોડીલા વરરાજા જેમ
શ્વાસો કરો તૈયારી વાજતે ગાજતે જાન માંડવે એમ

ખાલીપો આવી રહ્યો, મરશિયાં ગવાય ફટાણાં જેમ
શેહેરમાં જગાની જરુર , કરો ખાલી ભાડુઆત જેમ

સ્વજનોની સગાઈની સિમાઓ કુદવાની કરો તૈયારી
સમેટો પથારી,ગાદી તકીયા સહીત પરત સાંપાવાની

જુઓ તુફાન ઉઠવા પહેલાંના અણસાર રહ્યા ધસી
જુદાઈનો ઘરેણાં પહેરી અવસર મ્હાલવા કરો તૈયારી

કાયમી ઘર બાંધવાના પ્રોજેક્ટમાં એવા પરોવાયા
ખુશાલીમાં સફરની સડકો પાર કરી કાષ્ઠે ખડકાયા
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ
રિવાઇઝ ઓન 2.4.2021

શ્વાસ નાં સગપણ

 શ્વાસ નાં સગપણ 
  ==========

શુ વાત કરો છો અદ્રસ્ય સ્વાસના આ સગપણની
આંધળા થૈને અમે ઘરોબો રાખ્યો છે બચપણથી

જન્મી અવતર્યા જ્યા દુનીયાદારી સાથે જનમથી
અહીં સત અસતના પારણે ગાંઠે બંધાયા ઉમ્બરેથી 

રોજે આંખે દોરાય સવાર-સાંજના નકશા આશથી
મનોરથોના ઉભરા ઘોળી રહ્યા સમયના આધણથી

ચુટાયેલ પ્રતિનિધી સમ કોયડા પૂછે સવાલો પ્રશ્નોત્તરી લૈ 
સંસારી સંસદમાં બાખડ્યા અર્થ વગરના સૌ જવાબો લૈ 

અવધી વીતી જતાં કહ્યાગરા થૈ વિચારે બેઠા પ્રાયચીત લૈ
તજવીજે નીકળ્યા અમે ઘર શોધવા શ્વાસની સૌ ઉધારી લૈ
=== પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ,,,,,,
રિવાઇઝ ઓન 1 /4/2021

મહારાષ્ટનો મદારી ખેલે છે સૌ દાવ

મહારાષ્ટના મદારી સુધી પહૉચી સક્સે સચિન વજેની સૂય
કઠ પુતળીનો કિરદાર નચાવે પૂરો દેશ નિત નવી બદલે ડોર

બનાવે સહભાગી સૌને જે મળ્યા રસ્તે જય દબાવે દુખતી નસ
મંગેતર રસમલાઈ માલનો કરે સત્તાની સરદારી વહેંચી વિભાગ

ગંધ આવે તે પહેલા ધન કરી ઠેકાણે જોડાય ચોર શોધે સૌની સાથ
સૌ ચોર ભેગા મળી શોધે ચોરને પછી છટકવા કરે કમિટીના ઠરાવ

લોકમાનસનાં લીરા ઉડે ચોરી પર છીના જોરી નવી કમિટીએ દાવ
માલે તુજાર મદારી સમય ગુજારી ભાન ભુલાવે જાય ખેલે મર્કટી દાવ

કમિટીનાં હાડપિંજરો તિજૉરીએ બંધ ન દુર્ઘન્ડ સ્વચ્છ થૈ ફરી રમે દાવ
વિક્રમ ને વેતાળની રમતમાં પ્રજાની સહભાગી નિરવિરોધે સહે સૌ દાવ
===પ્રહલાદભાઈ પ્રજાપતિ ,,,,,,,,,,1 /4/2021

હું ને તમે રહયા એક કોયડો
==============
આયખુ ઉધાર્યુ છતાં પુંજીનો રહ્યો છે કોયડો
ઉકેલ ન મળ્યો રહ્યો “જમા” ને ઉધારી કોઇડો

આયખાની નાવને નચાવી જે પર સવાર અમે
કાળાએ ભુલાવ્યો રાહ જે રાહ પર સવાર તમે

શ્વાસો શ્વાસમાં જે રહ્યો શ્વાસ શ્વાસ પર તમે
અંધી આંખે જોઉં આયનો આયના પર તમે

કીધી ને કહેવાની હર વાત કહું વાત પર તમે
નહિ સાંભળે બીજા કાંન જે કાન પર છો તમે

કોરાં રાખી વરસી ગયો વાદળ જે પર હતાં તમે
પગરણથી પગથીઓ પુછે ગયાં જે દ્વાર પર તમે
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિતમે
રિવાઇઝ ઓન 31 /3 /2021

यहॉ महाराष्ट्में ,,,,,,,,,,,,,

अभी फिलहाल दिल्ही , बंगाल और महाराष्ट्रमे ड्रामेबाज के शिक्षको जरूरियात है कृपया अपने अपने नए नए आइडिया वाले ड्रामे के कला बाज अपना निवेदन पत्र भरे
जल्द से जल्द इन राज्योंमे पहुंच जाय वहा भर्ती चालु हो गई है बँगालमे दीदी का रिहलसर चालु है अब महाराष्ट्मी डिमांड होने वाली है टिचरोकि तो कृपया सभी
नकली ड्रमेबाजके एक्टर बम्बई पहुंचे ताकि बड़े बड़े नेताओंको ट्रेनिंग दे शके
यहॉ महाराष्ट्में ,,,,,,,,,,,,,
वक्रमुखी अपने पापोंका भागीदार ढूढ रहे है जबस महाराष्ट्रमे पुराने गठ बन्धनोंसे
चुनाव लड़ा गया और बीजेपी / मोदीजीकी गुडविल का एनकाश करके शिवसेना
ने चुनावमे काफी शिटोका हाथ मार लिया था तबसे वक्रमुखि के मुहमे सत्ताकी लार
टपक रही थी उनकी आम्दानी को पुनः जीवित करनेकी उम्मेदे जगी थी और उन्होंने
देशके / महाराष्ट्रका जयचंदका रोल निभनेकी ठान ली और संजय राउत को अपना
सायलेंट स्पोक परसन बना दिया और शिवसेनाको सत्ताकि डोर् प्रलोभन दे दिया
और पुराना गठबंधन तुड़वा दिया बीजेपी को धोखा दिलवाया और कोंग्रेसको भी
आम्दानी और सत्ताकी लार टपकती करवादी बादमे दो कठपुतलियोंको अपने
कब्जेमेकी और शिवसेना को खजान दिखाके उसकी चावी अपने पास रख ली
अब तीन अलग अलग जयचॅंद खड़े किये और सत्ता की भाग बटाई की सभी प्रमुख
स्थान अपने हिस्सेमें और निम्न कश्क्षा के खाते अपने दूसरे दो जयचंदो को दिए
लेकिन सभीकी डोर पर्देके पिछेसे अपने हाथोमे रखी और प्रजाको मुर्ख बनाई
अब उनको तो अपने व्यवहारके मुताबिक़ अपने निजी स्वार्थके मुताबिक़ राजयमे
लूट ही चलानी थी और सम्पातीतिके जमावट ही करनी थी जो बम्बई देशकी
आर्थिक नगरी है जहा ,ड्रग माफिया का राज चलाना था बॉलीवुडमें हिन्दू संस्कृतिका
हनन करवाके दाऊद का इस्लामिक आतंक फैलाना था और उसके द्वारा अपार
सम्पत्तिका जमावदकरना था ,कृषि ,क्रिकेट ,स्टम्प घोटाला। ९३/११ का बंबई
आतंकवादी हमला ,ऐसा बहुत सारा अनुभवों को फिरसे दोहराना था जो कुदरती
क्रोनाका मार उनको थोड़ा परेशां किया लेकिन आदतसे मजबूर वो अपनी पुरानी
गतिविधियोमे लिप्त रहे और विकासकी बात छोडो लूटनेकी पैरवियो ने सभी जगह
अपने पेअर पसार दिए लेकिन क़ुदरतके घर देर है अंधेर नहीं है और धीरे धीरे
भंडा फूटने लगा ,कई कंगना रनोट के द्वारा तो कैक अर्णव गोस्वामीके द्वारा तो
सुशांत सिंह राजपूतका मर्डरके द्वारा तो कैक बॉलीवुडकी इस्लामिक आतंक वादी

बादशाही और हिन्दू संस्कृतिकी हनन द्वारा ,तो सफेद पूड़ियाके कारोबार द्वारा
बादमे सभी तरहकी फिरौती हप्ता वसूली के द्वारा सभी तरहसे लोगोको बदबू
का अहसास होने लगा और इंटरनेशनल विदेशी ताकतों को शेह देके देशके
साथ गद्दारी करके देशके उच्च और पहले नाबरके उद्योग पति मुकेश अम्बानी
के ऐंटिलिया पर अपना अनुभवका हाथ अपने गुर्गो द्वारा अप्नवाया ,लेकिन उसमे
कुछ चूक हो गई और पूरा खेल की बाजी बिगड़ गई ,अब डेमेज कंटोल अपने
दायरेके बाहर निकल गया है और देशके संत फ़क़ीर और सच्चे देश भक्तको
मालूमात हो गई है अब दिन बदिन नए नए राज सामने आने लगे है उनके हथियार
जो मुंबई पोलिस थी वो गिरफ्तार हो चुकी है जो सभी हाड़पिंजरोको उजागर
करती है क्यों की उनको भी बचना है अब आगे आगे देखो क्या क्या होता है
===प्रहलादभाई प्रजापति ,,,,,,,२९/३/२०२१

  લોકશાહી = જોક શાહી + ઠોક શાહી +ભોંક શશી 
 =======
 લુંટાતી,કુટાતી રહી દબાતી
 જીવતાં ,નાદારી થકી ડરતી,
 દુબળી બિચારી લોકશાહી
 અહી ભોગવી રહી લાચારી

ભર યુવાની એ કણસતી જતી
ડુંસકો ભરતી કરતી ઉધારી
ગુલામી ભોગવી રહી,આઝાદી,
ટોળાં શાહીની આ લોકશાહી

દીઠી બંધ મુખે, ખુલ્લી આંખે, નિર્બળ ભાવે નિહાળી
પીખાતી,વશ્ત્રાહર્ણે, દ્રોપદી સમ આ શાશને નિહાળી
લવ જિહાદી થૂંક જિહાદી ધર્મ જિહાદી શિક્ષા જિહાદી
હિન્દૂસનાતની પરમ્પરાની લૂંટ ભોગવી રહી લોકશાહી

સાધુ સંતો કથા કીર્તનકારો બાવા બાપુઓ સૌ ધર્મ ધંધાએ
સખાવત વેચેછે પૂર્વજોની અમૂલ્ય સંસ્કૃતિની લોકશાહીએ
ગૌ આશ્રમે કતલખાના બંધ બારણે ઇસ્લામિક વહીવટીએ
કોંગ્રેસી સેક્યુલરિ ચોલે ઝહેરુંની છુપી સાજીસી લોક્શાહીએ

ગઝવએ હિન્દ જિહાદી જમીન જિહાદી વસ્તી વિસ્ફોટે ભાસે
ને સનાતની સાચવે સહિષ્ણુતા શિકારી સામે બચવાની આશે
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ ,,,,રિવાઇઝ ઓન 30/3/2021

यहॉ महाराष्ट्में ,,,,,,,,,,,,,

अभी फिलहाल दिल्ही , बंगाल और महाराष्ट्रमे ड्रामेबाज के शिक्षको जरूरियात है कृपया अपने अपने नए नए आइडिया वाले ड्रामे के कला बाज अपना निवेदन पत्र भरे
जल्द से जल्द इन राज्योंमे पहुंच जाय वहा भर्ती चालु हो गई है बँगालमे दीदी का रिहलसर चालु है अब महाराष्ट्मी डिमांड होने वाली है टिचरोकि तो कृपया सभी
नकली ड्रमेबाजके एक्टर बम्बई पहुंचे ताकि बड़े बड़े नेताओंको ट्रेनिंग दे शके
यहॉ महाराष्ट्में ,,,,,,,,,,,,,
वक्रमुखी अपने पापोंका भागीदार ढूढ रहे है जबस महाराष्ट्रमे पुराने गठ बन्धनोंसे
चुनाव लड़ा गया और बीजेपी / मोदीजीकी गुडविल का एनकाश करके शिवसेना
ने चुनावमे काफी शिटोका हाथ मार लिया था तबसे वक्रमुखि के मुहमे सत्ताकी लार
टपक रही थी उनकी आम्दानी को पुनः जीवित करनेकी उम्मेदे जगी थी और उन्होंने
देशके / महाराष्ट्रका जयचंदका रोल निभनेकी ठान ली और संजय राउत को अपना
सायलेंट स्पोक परसन बना दिया और शिवसेनाको सत्ताकि डोर् प्रलोभन दे दिया
और पुराना गठबंधन तुड़वा दिया बीजेपी को धोखा दिलवाया और कोंग्रेसको भी
आम्दानी और सत्ताकी लार टपकती करवादी बादमे दो कठपुतलियोंको अपने
कब्जेमेकी और शिवसेना को खजान दिखाके उसकी चावी अपने पास रख ली
अब तीन अलग अलग जयचॅंद खड़े किये और सत्ता की भाग बटाई की सभी प्रमुख
स्थान अपने हिस्सेमें और निम्न कश्क्षा के खाते अपने दूसरे दो जयचंदो को दिए
लेकिन सभीकी डोर पर्देके पिछेसे अपने हाथोमे रखी और प्रजाको मुर्ख बनाई
अब उनको तो अपने व्यवहारके मुताबिक़ अपने निजी स्वार्थके मुताबिक़ राजयमे
लूट ही चलानी थी और सम्पातीतिके जमावट ही करनी थी जो बम्बई देशकी
आर्थिक नगरी है जहा ,ड्रग माफिया का राज चलाना था बॉलीवुडमें हिन्दू संस्कृतिका
हनन करवाके दाऊद का इस्लामिक आतंक फैलाना था और उसके द्वारा अपार
सम्पत्तिका जमावदकरना था ,कृषि ,क्रिकेट ,स्टम्प घोटाला। ९३/११ का बंबई
आतंकवादी हमला ,ऐसा बहुत सारा अनुभवों को फिरसे दोहराना था जो कुदरती
क्रोनाका मार उनको थोड़ा परेशां किया लेकिन आदतसे मजबूर वो अपनी पुरानी
गतिविधियोमे लिप्त रहे और विकासकी बात छोडो लूटनेकी पैरवियो ने सभी जगह
अपने पेअर पसार दिए लेकिन क़ुदरतके घर देर है अंधेर नहीं है और धीरे धीरे
भंडा फूटने लगा ,कई कंगना रनोट के द्वारा तो कैक अर्णव गोस्वामीके द्वारा तो
सुशांत सिंह राजपूतका मर्डरके द्वारा तो कैक बॉलीवुडकी इस्लामिक आतंक वादी

बादशाही और हिन्दू संस्कृतिकी हनन द्वारा ,तो सफेद पूड़ियाके कारोबार द्वारा
बादमे सभी तरहकी फिरौती हप्ता वसूली के द्वारा सभी तरहसे लोगोको बदबू
का अहसास होने लगा और इंटरनेशनल विदेशी ताकतों को शेह देके देशके
साथ गद्दारी करके देशके उच्च और पहले नाबरके उद्योग पति मुकेश अम्बानी
के ऐंटिलिया पर अपना अनुभवका हाथ अपने गुर्गो द्वारा अप्नवाया ,लेकिन उसमे
कुछ चूक हो गई और पूरा खेल की बाजी बिगड़ गई ,अब डेमेज कंटोल अपने
दायरेके बाहर निकल गया है और देशके संत फ़क़ीर और सच्चे देश भक्तको
मालूमात हो गई है अब दिन बदिन नए नए राज सामने आने लगे है उनके हथियार
जो मुंबई पोलिस थी वो गिरफ्तार हो चुकी है जो सभी हाड़पिंजरोको उजागर
करती है क्यों की उनको भी बचना है अब आगे आगे देखो क्या क्या होता है
===प्रहलादभाई प्रजापति ,,,,,,,२९/३/२०२१