સમાજમાં સમજની ઘોર હત્યા
===========
સેચુલરી મુગલવંશી સરકારે,રાજાશાહી ભોગવે એક પરિવાર
વાહ આઝાદી રાજપાટ લૂંટી ફરી સેચુલરીએ મુગલવંશી વાર

સ્વાભિમાનની છે અછત નસેનસમાં ગુલામી ભળી લોહીમાં
મળશે કે નહિ અધીરાઈ ઘર કરી ગઈ જાહેર જીવનમાં

શાહી ઠાઠથી જીવતા ગોધી વૈદનું સૈયારું અંગે અંગમાં
ને તારણ હારની આંખો સામે દિવસો લુંટાય દિવ્ય દ્રષ્ટિમાં

નોકરી જાય સરકારી સાહેબો કવચ પહેર્યાં સરકારી
આઝાદી ભોગવે શિકારની ,ભેગા મળી લૂટવા તિજોરી

દિન બદિન ખેલ નવા,ખેલે નિરાશા જનતાના ભાગમાં
ખતરા પર અખતરા છે જન્મ સિદ્ધ હક્ક નિત નવા લીબાસમાં

કાયદો કલમે કલમે નવી મુલવણી ખુદ કરે નિજ હિસાબમાં
સરકારમાં સહકાર રળે સૈયારું કરે નીજ ઘર ભરવામાં

શિરસ્તો થઇ ગયો ,મચલી,મછળી,ફેરવે કાયદો નીજ હીતમાં
સમાજ ની સમજ સરકારી સહકારમાં સૌએ છે વિચારવામાં

સમાજ નામે ધર્મ નામે જાતી નામે રોજ નવા ઉદ્યમ ખીલે
ભાવ વધારો કે મોગવારી કે વસ્તી વધારો એ ગૌણ વિષયે

આતકવાદ કૌમ્ભંડો ઉલ્લડો જાત પરિવર્તન વિકાસમાં તેજી
નવા બહાને સૌ લૂટે લોકશાહી વસ્ત્રાહરણે હોડ જામી
===પ્રહેલાદભાઈ પ્રજાપતિ,

Advertisements