અનુક્રમ
=====
નંબર        વિષય                                                                        પેઝ
1      મારો  યુ એસે એ અને હવાઈન પ્રવાસ….6/4/2016   ……………..1
2     કિર્ક લેન્ડ ડેનિસ પાર્ક એન્ડ વોશિંગ્ટન  લેઈક      …………………….17
3     ફૂલોના ખેતરો  11/ 4 2016                          ………………………26
4     સ્નોક્યૂએમીલીએ હાઈડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ         ……………………….30
5    ગુરુદ્વારાના દર્શન  ..[ બોથલ ]  15/4 2016     ……………………… 37
6     શિએટલથી હવાઈ    30 /4 /2016               ………………………. 39
7     હાનાના જંગલોની મુલાકાત     1/5/2016    ………………………….46
8     કામોલે બીચ સવારે સમુદ્ર સ્નાન  2/5/2016 ………………………….54
9     મેરિયટ હોટેલનો સાંસકૃતિક પ્રોગ્રામ સાંજે   …………………………..55
10   માલુકા બીચ ની મુલાકાત   3/5/2016       ……………………………60
11   નપીલી બીચ ની  મુલાકાત  4/5/2016      …………………………….66
12   સન-સેટ પોઇન્ટ ની મુલાકાત 5/5/2016    …………………………….75
13    ,,      ,,     ,,     ,,   ,સાંજે    5 /5/2016  ……………………………..80
14   6/5/2016  સવારે એકવેરિયમ ની મુલાકાત। ………………………….84
15    ,,    ,,  સાંજે  ડોલ્ફિન  દર્શન અને દરિયાઈ ભોજન। ………………..86
16   સર્ફિંગ ગોટ , ડેરીની મુલાકાત  7/5/216 ……………………………… 90
17  રેન્ડમંડ સીટી માઈક્રોસોફ્ટ નગરની મુલાકાત  …………………………93
18  પેસિફિક સાયન્સ સેન્ટર ,સિએટલની મુલાકાત 29/5/2016………….94
19   આર્ટ ઓફ  બ્રિક્સ                        ………………………………….  95
20   બટરફ્લાય  પાર્ક। ……………………………………………………….   97
21   બરફ ના પર્વત [નેશનલ પાર્ક ]માઉન્ટ રેઈનરની મુલાકાત   …………99
22   રેમલિંગર  ફાર્મ ની મુલાકાત                 ……………………………….101
23   પેસિફિક સાયન્સ સેન્ટરમાં નેશન પાર્કનું  થ્રી ડી  સિનેમા  …………..103
24   બોઇંગ ના મ્યુઝિયમમાં  100 વર્ષની ઉજવણીમાં  ……………………105
25   તડકો  ગાળવાની મઝા  કાવ્ય  વિભાગ  ની  પ્રસ્તાવના  …………….108
26   મહેમાન ગતિ  [હેમન્ત ગોહિલ ભાવનાગ ]  …………………………….111
27   મહેસાણા સાર્વજનિક કેળવણી મંડળ। .. સહમંત્રી    ………………… 114
28   આવકાર   …………………………………………………………………..116
29   વોશિંગ્ટન નું કિર્ક લેન્ડ  યુ એસ એ  7 /4/ 2016  ……………………..118
30   ભૂખ ને લૂંટ મૂલ્ય ની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ગલી ગઈ। ………………………….122
31   સંભારણા ની પોતલે ગાંઠ। ………………………………………………..123
32   વાડાશાહી    ………………………………………………………………..124
33   સ્મશાન કબરો  દેખ। ………………………………………………………126
34   યુ અસે એ  ના ઓછાયે। …………………………………………………..127
35   સચ્ચાઈ  ચાપલુસીને  36  નો  આંક। …………………………………….128
36   ભીષ્મએ સૈંયાની  વેળાએ  …………………………………………………129
37   સહકારી [બેન્ક ]  દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણ। …………………………………….130
38   પ્રશ્નો  સમયને                            ………………………………………..132
39   સબંધો ની પ્રવાહિતા     ……………………………………………………133
40   જળ  મરે  જળ મહી     ……………………………………………………..134
41    લગ્ને લગ્ને જુવારાં   …………………………      135
42    હોવા નહોવાનો  સવાલ  ……………………………………….136
43        અમોઘ વચને  વિધાતા    ………………………………………..137
44        શબ્દોની લિપિ               ………………………………………..138
45        પરિબળ  ના  બળ         …………………………………………139
46        પંડિતાઈનો  લગાવ          ……………………………………….140
47       છોડો  આવનાર  માટે   ………………………………………….141
48       સૌરક્ષણ  અને સેવા   ……………………………………………142
49      ઝણસો  પહેરી વર્ષ્યા      …………………………………………143
50      ગાંધી નામની  બલિહારી    ……………………………………..144
51     હું છું એવો ક્યાં છું    ………………………………………………145
52    લાખ કરો  ઉપાય   ………………………………………………..147
53    જાત  સાથે છેતર પિંડી    …………………………………………148
54     અંતના  ઓર્ડર       ………………………………………………149
55     રાજ નીતિ                   ………………………………………..150
56    શબ્દોના પડઘા              ………………………………………151
57    મરાશિયોની  વાણી      ………………………………………..153
58     ક – સમયે  સુવાવડ    ………………………………………….154
59     ઓ   ચરણ   જરા વિચારો        ………………………………155
60     મન ની સંસદે           …………………………………………..156
61     હકીકત   બદલાઈ જાય છે      ……………………………….157
62     અગાઉ થી  નહિ  જણાવાય    ……………………………….158
63     તિરાડમાં  અરીસા            ……………………………………159
64      કોઠા યુદ્ધ  ના  શિક્ષણ     ……………………………………160
65     ગીત ગઝલના  મર્મ         …………………………………….161
66      સત્યની  વાત  ક્યાં ગળે  ઉતરે છે ?  ………………………162
67      અલ્પ સત્યે શક્તિઓ એળે  ગઈ     ……………………….163
68      જર્ક નો ર્ક ફળેછે  મર્દને       …………………………………164
69      પાનખર  ઘુસી  ગઈ  મારા ઘરમાં  …ગીત  …………….   165
70      આ ફરિયાદને  ફરિયાદ  કહેવી કે છેતર પિંડી  ………… 167
71     હવાના બળ  વિષે                   ………………………….168
72     શ્રધ્ધા   ને  શબ્દોની  માયા       ………………………….169
73     મહાભારત                   …………………………………..170
74     रीस्तोकी   तोड़  जोड़    ……………………………………171
75      તાજ  વગરના સરતાજ    …………………………………172
76     શમણાં રિસામણાં ની માળ   …………………………….173
77     સુંવાળપ                                  ………………………174
78     સંસ્કૃતિની  બલિહારી              ………………………..175
79     રસ્તા વગરનાં  ગામ     ………………………………….176
80      કઈ પૈડ  મીડિયા હાઉસ     …………………………..177
81      મીડિયાની વિના ખબરે  શાંતિ   …………………….178
82     વિરહ   ………………………………………………….179
83     जयचंदोंकी  गद्दारी  ……………………………………180
84     કોણ  કહેછે  કિંમત  નથી અનંત ની  ………………181
85     આતંકી હસ્તે અણુબોમ્બ ની લગામ બાકી। ……..182
86     કરવો છે  હિસાબ   સરભર   ………………………..183
87      પાણીની  દીવાલો  …………………………………..184
88      કેમેરે કેદ પ્રતિબિંબ   ……………………………….185
89      ધરાયા નથી  હાજી  ………………………………..186
90       સ્વીકારી  દેશની આઝાદી  પાંગળી   …………..187
91      ઘેરાયું   છે ઘર                     …………………….188
92      સ્વમાન  બચાવ     ………………………………..189
93     દીવા તળે   અંધારું        …………………………..190
94     ઉમર ને ઓંચકા    …………………………………191
95     ભૂખી  સરહદોની   કલ્પના  ……………………..192
96      સીધા રસ્તે  વળાંક    …………………………….193
97     હવાઈ  બીચ  ની સવાર   ……………………….194
98    જગતના ઝેર  વહેંચીને પી  લઈએ   ……………195
99    આબરૂનો  આયનો              …………………196
100   હાથ તાળી               ………………………….197
101   શબ્દો   ગુલામ     ………………………………198
102   ફ્રેન્ચાઈજી  આપવી છે। …. ગીત। ……………199
103    ગદ્દારી  ઘેર  છાપો    …………………………..201
102    શ્વાસ  ની   હત્યા  ……………………………..202
103    તરસી  રહી  પંડિતાઇની તરસ   …………….203
104   સેક્યુલારિઝ્મનું   ઝેર            ………………………..204
105    ચામડાની જીભ              …………………………….205
106    સંજોગો  રંગ  બદલે છે               ……………………206
107     શ્રદ્ધાના સરવાળે અરીસા જવાબ નહિ  આપે। …..207
108    શું  હોઈ શકે મારામાં મારા પણું  ……………………208
109    જે  નથી   તે  છે     …………………………………..209
110    જી જી વિષા  …………………………………………210
111    વૃત્તિ  કહયામાં  નથી            ……………………..211
112    મુરાદો  હકીકતોથી   દૂર      ………………………212
113    દીકરી   ઘરથી   નીકળી      ………………………………….213
114    સમજની  ઘોર  હત્યા  સમાજમાં    ………………………….214
115    વર્ષાનાં   વેવિશાળ                   ……………………………216
116    મનની એકાંતે   ………………………………………………..217
117    પાષાણ  યુગ  તરફ   …………………………………………..218
118    સ્વપ્નોના  શોધીયે  ઈલાજ   …………………………………..219
119    વિસ્ફોટ  ના અધ્યાયમાં     …………………………………….221
120     કાયદો  કોના  માટે     …………………………………………222
121    ઉઘડેલી  અધીરાઈની  ભાત  …ગીત ,…………………………223
122     ઈશ્વર ને  સવાલ   ……………………………………………….224
123    શૂન્ય  ના હિસાબો    ………………………………………….. 225
124    લોક શાહીનો ચોથો સ્તંભ  …………………………………….226
125    જાણવા છતાં અજાણ      ……………………………………….227
126    સેક્યુલરી  વહીવટ શાહી  ………..           ……………………228
127    સમુદ્ર  મંથન  [જો  આમ હોત  તો ]  ……….  ………..         230
128    આતંકવાદી હસ્તે અણુબોમ્બ ની લગામ બાકી। ……………..231
129   સત્યને    શ્રાપ    ……….[ 2 ]  …………………………………….232
130    ભાગ્યની  સખાવતે   ..[ગંગુ તેલી ને રાજા ભોજ ] ……………..233
131    હિસાબ   સરભર   …………………………………………………234
132    શિવજીને  ઝેર કંઠમાં અને અમારે કંઠ ની બહાર। ..[ ગીત ] …235
133    પડછાયા     …………………………………………………………237
134      ન્યાયાલયોથી  ન્યાય  કેટલો  દૂર  ……………………………….238
135     જજમેન્ટના   બનાવ  ……………………………………………..240
136     સત્તાનાં  ધીંગાણાં  એસી  ઓફિસે  …………………………….241
137      ‘ માં ‘   ના ઠપકાઓ    …………………………………………242
138    જયચંદી  તાક્તોનું   કારસ્તાન   ………………………………..243
139    દીવો  રાતનો  કેફ  ઘોળે। ……………………………………….244
140   વિના પૂરાવે  સાબિતી    …………………………………………245
141    નગર  ની ખોદાઈ     …………………………………………….246
142    યાદ   દાસ્તાં  …………………………………………………….247
143    વર્ષો વહેંચાઈ ગયા સાઈઠ પ્લસ  સાતમા। …….ગીત  ……..248
144   સ્વપ્નમાં  બાપુ  …………………………………………………..250
145    રક્ષણ નીતિ                      …………………………………..252
146     સીતા લક્ષ્મણ રેખા બહાર  …………………………………..253
147    દલાલો  માંલોકી કબ્જે કરવા માથે છે  ……………………….254
148    ધર્મ  અધર્મ  નીતિ  અનીતિ  …………………………………..255
149   બાળ  ગરીબ નું। ………………………………………………..256
150    આઈ ટી  યુગ નું ધૂણતું ડોટ  કોમ। ………………………….257
151   સ્ક્રીન  સંજય ની આંખ   ………………………………………258
152   ઘુમાવવાની   એધાણી  ………………………………………..259
153   ઘઉં ચોખા  ને બાજરો    ……………………………………….260
154   ધર્મ  યુદ્ધ  ………………………………………………………..261
155    વૈશાખી  બપોર  ………………………………………………262
156    અભરખાની  આત્મ  હત્યા। …………………………………263
157    નક્કી  ન હોય  ને ક્રિયા  કરવા જેવી  ………………………264
158    શબ્દોની   હોસ્પિટલ       …………………………………..265
159    લોકશાહી   ………….. ગીત ………………………………266
160    બાળપણ   …………….ગીત ……………………………..268
161     67  અંકો  પબ્લિશ  થયા। ………………………………269
162     એકાંત  જોડે  સભા ભરી। ……………………………….270
163     ભીતરનો  એક બૉમ્બ    ………………………………….271
164     મારી બચપણ ની  યાદ   ……………………………….272
Advertisements